video od p. Keprta viz: https://www.youtube.com/watch?v=uAze3PYFSiU

Velmi děkujeme za natočení.